Externí správa IS


Naše firma je zaměřena poskytování služby externí správy informačních systémů malých a středních firem v Domažlicích a okolí, Plzeňském kraji a celé ČR . Poskytujeme služby od firem s jedním počítačem po zákazníky mající přes 100 PC. Podporujeme jak firmy mající vlastní správce informačních systémů tak firmy, které vlastního správce nemají a využívají naší firmy pro kompletní servis.

Součástí našich služeb jsou konzultace při pořizování nového hardware a systémového software a jeho dodávky, konzultace při výběru informačních systémů apod.

Externí správa informačního systému Vám jako zákazníkovi přináší mnoho výhod , z nichž několik nejdůležitějších uvedu. Nejdříve uvedu dvě asi největší nevýhody modelu s vlastním IT správcem.Nevýhody vlastního správce:
- platíte vlastního administrátora, který je většinou buď drahý a pokud ne, tak nezkušený. Pokud máte ještě poměrně levného, to je
cca 25 000,- hrubého, tak náklady na něj jsou jen mzdové 12 x 25 000 x 1,34 = 402 000,-. K tomu pro něj potřebujete kancelář, PC, software, mobil, auto, je potřeba jej vzdělávat a pokud máte jen jednoho tak je ještě měsíc na dovolené a někdy onemocní.
- vlastní IT specialista, podle našich zkušeností, ve firmě často vybuduje stát ve státě, který v případě nutnosti není schopna přivolaná externí specializovaná firma v krátké době pochopit a provést dostatečně rychle vynucený zásah (pokud je například vlastní specialista na dovolené nebo odejde za lepší nabídkou).

vlastní IT specialista se vyplatí pouze u velkých společností s nutnou okamžitou podporou desítek uživatelů využívajících informační systém. Zde ale je potřeba upozornit, že jeho úkolem je primárně podpora uživatelů a ne informačního systému. Jinak platí vše uvedené výše. V tomto případě je takovýto zaměstnanec většinou určen jako kontaktní osoba pro komunikaci s externí firmou zajišťující funkčnost informačního systému.

Výhody externí správy (Outsourcing):
- místo jednoho člověka máte nasmlouván tým pravidelně vzdělávaných specialistů s domluvenou reakční dobou a autem.
- tito specialisté se vzájemně zálohují po dobu dovolených a případných onemocnění
- mají za sebou zázemí firmy se skladem náhradních dílů, počitačů a tiskáren pro zápůjčku v případě nefunkčnosti Vašich, nebo potřeby něco vyzkoušet a možností vzájemné konzultace
- jako firma jsme z důvodů certifikací nuceni se pravidelně vzdělávat na nejnovější technologie a ze znalostí skládat zkoušky. (viz naše certifikace v sekci partneři).
- největší hodnotu má to, že problémy řešíme denně u různých zákazníků a máme tudíž zkušenost a s největší pravděpodobností jsme Váš aktuální problém již někde řešili. Z toho vyplývá mnohem kratší doba do odstranění problému.
- v případě, že od nás nakupujete i hardware a software, za Vás vyřešíme i výměny zboží v záruce bez nutnosti vyhledávat u koho jste konkrétní zařízení zakoupili a příslušných záručních dokladů.
- naše zkušenost Vám zaručuje návrh optimálních konfigurací z hlediska výkonu, provozních nákladů a spolehlivosti.
- pro vyřešení všech vašich problému s informačními technologiemi Vám stačí pouze jedno telefonní číslo.
- pro zákazníky, které podporujeme dlouhodobě pak na základě jasných bezpečnostních pravidel budujeme externí přístupy k jejich informačním systémům, díky kterým jsme schopni velké procento servisních zákroků provést vzdáleně a okamžitě.
- u všech našich zákazníků zavádíme takové režimy zálohování, které nám umožňují v případě havárií klíčových komponent systému jejich zprovoznění s minimální ztrátou dat.
- jsme schopni poskytovat podporu v němčině a angličtině včetně německých a anglických verzí software.
- jsme schopni pro vás navrhnout a naprogramovat různé utility významně urychlující vaši práci. Převodníky pro převody dat mezi systémy, integrace systémů, makra a formuláře atd.

A především
vše Vás vyjde mnohem levněji!


podporu poskytujeme:
- na zavolání (s fakturací podle odpracovaných hodin průběžně nebo souhrnně za delší období)
- na základě smlouvy s garantovanou reakční dobou (s platbou buĎ podle odpracovaných hodin nebo na základě paušálu stanoveného po několikaměsíčním zkušebním provozu.)

Zákazníci, kteří jsou námi takto externě podporováni, jsou uvedeni v sekci reference.

Zde si můžete prohlédnout vzorovou smlouvu o technické podpoře.

V případě zájmu Vám nabízíme na otestování
1 měsíc technické podpory zdarma!